KATEGORIZIRANI SPORTAŠI KLUBA KROZ GODINE

GODINA SPORTAŠ KATEGORIJA PERIOD
2000 BRANIMIR ĆAĆIĆ  III 1.11.1999.-1.11.2000.
BERISLAV PUČAR  IV 1.5.1999.-1.5.2000.
2001 BERISLAV PUČAR  III 1.3.2000.-.1.3.2001.
2002 BRANIMIR ĆAĆIĆ  III 1.6.2000.-5.2002.
IVAN BREKALO VI 1.6.2001.-1.6.2002.
2003 BRANIMIR ĆAĆIĆ  III 1.4.2002.-1.4.2003.
BRANIMIR ĆAĆIĆ  III 1.4.2002.-.1.6.2003.
2004 DEJAN MESAROV III 1.5.2003.-1.5.2004.
BRANIMIR ĆAĆIĆ  IV 1.4.2003.-1.4.2004.
KRUNO KUPRES V 1.11.2003.-1.11.2004.
2005 TOMISLAV MIŠČANČUK IV 1.5.2004.-1.5.2005.
IVAN BREKALO V 1.6.2004.-1.6.2005.
2006 TOMISLAV MIŠČANČUK IV 1.6.2005.-1.6.2006.
BRANIMIR ĆAĆIĆ  IV 1.6.2005.-1.6.2006.
VEDRAN DROBINA V 1.5.2005.-1.5.2006.
2007 BRANIMIR ĆAĆIĆ  IV 1.6.2006.-1.4.2007.
TOMISLAV MIŠČANČUK IV 1.6.2006.-1.4.2007.
2008 BRANIMIR ĆAĆIĆ  III 1.4.2007.-1.4.2008.
TOMISLAV MIŠČANČUK III 1.4.2007.-1.4.2008.
BERISLAV PUČAR  IV 1.4.2007.-1.4.2008.
MATEJ ŠKREBLIN IV 1.4.2007.-1.4.2008.
VEDRAN DROBINA IV 1.4.2007.-1.4.2008.
MATIJA MLINARIĆ VI 1.3.2007.-1.3.2008.
2010 BRANIMIR ĆAĆIĆ  III 1.7.2009.-1.7.2010.
MARKO MUTAK VI 1.1.2010.-1.7.2010.
2011 MATEJ ŠKREBLIN III 1.5.2010.-1.5.2011.
MAJA BLAŽINA IV 1.5.2010.-1.5.2011.
KRUNO KUPRES IV 1.5.2010.-1.5.2011.
PETRA MAJIĆ IV 1.5.2010.-1.5.2011.
LUKA MAJETIĆ V 1.6.2010.-1.6.2011.
SARA MILKOVIĆ V 1.6.2010.-1.6.2011.
MARKO MUTAK V 2.6.2010.-1.6.2011.
FRAN PEH VI 1.1.2010.-1.1.2011.
FILIP BOŽIĆ VI 1.1.2010.-1.1.2011.
MARKO JUKIĆ VI 1.1.2010.-1.1.2011.
2012 VEDRAN GOLEC III 1.7.2011.-1.5.2012.
VEDRAN GOLEC III 1.5.2011.-1.4.2012.
MARKO MUTAK IV 1.4.2011.-1.4.2012.
MARIO VUJINOVIĆ IV 1.4.2011.-1.4.2012.
LUKA BOBAN V 1.11.2011.-1.11.2012.
MATIJA MLINARIĆ V 1.6.2011.-1.6.2012.
DOMAGOJ IVAN RAIČ VI 1.1.2011.-1.1.2012.
DAMJAN BRUNDIĆ VI 1.1.2011.-1.1.2012.
MARKO JUKIĆ VI 1.1.2011.-1.1.2012.
FRAN PEH VI 1.1.2011.-1.1.2012.
HRVOJE ŠEP VI 1.1.2011.-1.1.2012.
FRAN REZAR VI 1.1.2011.-1.1.2012.
2013 VEDRAN GOLEC II 1.6.2011.-1.6.2013.
MATIJA MLINARIĆ III 1.5.2012.-1.5.2013.
MARKO MUTAK III 1.7.2012.-1.7.2013.
TEA KOPINČ III 1.12.2012.-30.11.2013.
IVAN BREKALO IV 1.5.2012.-1.5.2013.
TEA KOPINČ IV 1.5.2012.-1.5.2013.
LUKA BOBAN IV 1.5.2012.-1.5.2013.
MARIO VUJINOVIĆ IV 1.5.2012.-1.5.2013.
HRVOJE ŠEP V 1.4.2012.-1.4.2013.
MARKO MUTAK V 1.4.2012.-1.4.2013.
DOMAGOJ IVAN RAIČ V 1.4.2012.-1.4.2013.
FRAN REZAR VI 1.1.2012.-1.1.2013.
MARKO JUKIĆ VI 1.1.2012.-1.1.2013.
PAOLA STRAŠĆEK VI 1.1.2013.-31.12.2013.
MARKO GREGURIĆ VI 1.1.2013.-31.12.2013.
NIKO POPOVIĆ VI 1.1.2013.-31.12.2013.
MARIO JUKIĆ VI 1.1.2012.-1.1.2013.
2014 VEDRAN GOLEC II 1.12.2012.-30.11.2014.
HRVOJE ŠEP V 1.5.2013.-30.4.2014.
MARKO GREGURIĆ V 1.5.2013.-30.4.2014.
ERNA DŽANIĆ VI 1.5.2013.-30.4.2014.

Sadržaj stranica informativnog je karaktera i kao takav ne obvezuje TKD Jastreb.

Taekwondo klub Jastreb

Taekwondo klub Jastreb trenutno je svojom kvantitetom jedan od vodećih klubova u državi s 400-ak članova, a svojim rezultatima najuspješniji je hrvatski taekwondo klub u muškoj konkurenciji o čemu svjedoči čak 17 EKIPNO OSVOJENIH DRŽAVNIH PRVENSTVA

ptica plava3

Pretraga