SV. NIKOLA U JASTREBU

Sveti Nikola ove je godine malo uranio i ovog petka 04.12. posjetio je najmlađe jastrebiće - vrtićance i zajedno s Krampusom koji ga je stalno ometao… darivao je najmlađe članove kluba. Bilo je veselo…

  • Taekwondo klub Jastreb

    Taekwondo klub Jastreb trenutno je svojom kvantitetom jedan od vodećih klubova u državi s 400-ak članova, a svojim rezultatima najuspješniji je hrvatski taekwondo klub u muškoj konkurenciji o čemu svjedoči čak 17 EKIPNO OSVOJENIH DRŽAVNIH PRVENSTVA

    ptica plava3