NATJECATELJSKI TAEKWONDO

Natjecateljski taekwondo namijenjen je djeci i mladima od 7. godine, koji su prema vlastitim afinitetima podijeljeni u uzrasne grupe kroz koje uče samoobranu, športsku borbu i forme.

Sustavno se uključuju u organizirani rad kroz redovne programe kluba, programe natjecanja, te ljetne i zimske kampove kroz koje su učena i vođena športskom načinu života, daleko od svih poroka sadašnjice.

Sadržaj stranica informativnog je karaktera i kao takav ne obvezuje TKD Jastreb.

Taekwondo klub Jastreb

Taekwondo klub Jastreb trenutno je svojom kvantitetom jedan od vodećih klubova u državi s 400-ak članova, a svojim rezultatima najuspješniji je hrvatski taekwondo klub u muškoj konkurenciji o čemu svjedoči čak 17 EKIPNO OSVOJENIH DRŽAVNIH PRVENSTVA

ptica plava3

Pretraga