Raspored djece po grupama


Ime
Grupa
ADAM JANDRAS PANTERE
ADNAN ALAGIĆ DOLLYO
AJNA DŽANIĆ HONG
ALAN ILEKOVIĆ ŠKOLARCI 5
ANA KASANIĆ CHUMBI
ANA LEONA ŠIMIĆ ŠKOLARCI 3
ANA RENE ČOLAK CHAGI
ANA SEDLIĆ FITNESS
ANA TASLAK DWIT
ANA-MARIA NIŠANDŽIĆ CHUMBI
ANA-MARIJA LAKATOŠ CHAGI
ANAMARIJA MARINIĆ HONG
ANAMARIJA PETROVIĆ DWIT
ANASTASIA LAKATOŠ CHAGI
ANDRIJA MAČEK DOLLYO
ANDRIJA VRBANAC NERYO
ANDRIJANA KOLMAN FITNESS
ANĐELA MERKAŠ PANDE
ANTONIA GALIJANIĆ CHAGI
ANTONIO DRAGUN DOLLYO
ANTONIO KASANIĆ CHUMBI
BARBARA JERGOVIĆ ŠKOLARCI 5
BARTOL MATIĆ CHUMBI
BARTOL OJDENIĆ ŠKOLARCI 3
BOJA ANDRIĆ TAE DO
BORKA BATINIĆ - PUŠKARIĆ TAE DO
BORNA MARINKOV SOGI
BORNA MILOVAC NERYO
BRUNO HRGIĆ PANTERE
BRUNO TOMIĆ PANDE
CARMEN HEINRICH CHAGI
DANIEL KOŽUL ŠKOLARCI 2
DANIEL ŠKRTIĆ NERYO
DANIJELA ČORAK TEHNIKA
DARIJA ZELJKO DWIT
DAVID KRZNAR CHAGI
DAVOR VUKMAN ŠKOLARCI 2
DIANA BURAZER-DELALIĆ TAE DO
DINKA LJUBIČIĆ TAE DO
DINO MORIĆ ŠKOLARCI 3
DOMAGOJ IVAN RAIČ REKREATIVCI
DOMAGOJ ŠAMARINEC REKREATIVCI
DOMINIK LEDNICKI NERYO
DOMINIK ŠAVORIĆ CHAGI
DON MAJERIĆ DWIT
DONATA LEDNICKI CHAGI
DORA MAČEK TEHNIKA
DORIS METER CHAGI
DRAGANA KOSO NERYO
EDISON OLLURI HONG
ELA SEKUŠAK DOLLYO
EMA KAČIĆ ŠKOLARCI 3
EMA MORIĆ CHUMBI
EMANUEL KOVAČ PANTERE
EMANUEL SAKOMAN PANDE
EMMA PAUN CHUMBI
ERNA DŽANIĆ DWIT
EROL MUJKIĆ SOGI
EUGEN PLEŠKO SOGI
FILIP ATLIJA HONG
FILIP DOBRINIĆ REKREATIVCI
FILIP DUMIĆ NERYO
FILIP GALIJANIĆ CHAGI
FILIP GOJSALIĆ SOGI
FILIP KAPUSTA REKREATIVCI
FILIP TOMIĆ HONG
FRAN ČIRKO HONG
FRAN MARKOVIĆ ŠKOLARCI 3
FRAN TURJANSKI KOALE
FRAN VRBANAC DOLLYO
FRANKA MARINČIĆ ŠKOLARCI 3
FRANKA ŠKORNJAK CHAGI
GINO KOSANOVIĆ ŠKOLARCI 2
GORDANA IVANČIĆ FITNESS
GRGUR VOKIĆ HONG
HRVOJE FAK PANTERE
HRVOJE JESENOVIĆ REKREATIVCI
IRENA IHAS JURIĆ FITNESS
IRENA MARTINAC FITNESS
IVA MARTINČEVIĆ ŠKOLARCI 2
IVA PIŠKI FITNESS
IVAN DRAŽENOVIĆ DOLLYO
IVAN SOLDO ŠKOLARCI 5
IVAN VARGA SOGI
IVAN VRGOČ DWIT
IVANA PLAZONIĆ FITNESS
IVANO BIKIĆ NERYO
IVICA ZOVKO PANTERE
IVONA STRAŠĆEK DOLLYO
JAKOV BOGUNOVIĆ PANTERE
JAKOV ĆAĆIĆ ŠKOLARCI 2
JAKOV LUŠO CHUMBI
JAN KOVAČEVIĆ SOGI
JAN LAKATOŠ NERYO
JAN MARIJAN KOVAČEVIĆ DWIT
JAN PINTAR CHAGI
JAN PTIČAR SOGI
JAN SCHWARZ PANTERE
JASMINA KNEŽEVIĆ FITNESS
JOSIP BREKALO DWIT
JOSIP KOŠTIĆ ŠKOLARCI 5
JOSIP ŠPOLJARIĆ DOLLYO
JOZEFINA MARKOVIĆ TAE DO
JULIJAN MARTINČEVIĆ REKREATIVCI
JURAJ VULJAK ŠKOLARCI 3
KARLA KIRIN DOLLYO
KARLA KLAUDIA KVESIĆ DWIT
KARLA ROSO ŠKOLARCI 3
KARLA VUKŠIĆ HONG
KARLO KUŠNJAČIĆ CHAGI
KARLO KVESIĆ SOGI
KARLO MALEČIĆ DOLLYO
KARMELA KIRETA PANDE
KARMELA LJUBIČIĆ FITNESS
KATJA PTIČAR SOGI
KATJA UCOVIĆ ŠKOLARCI 3
KREŠIMIR ĆOSIĆ DWIT
KREŠIMIR GRLIĆ SOGI
KRISTIJAN ŠAVORIĆ TEHNIKA
KSENIJA KOSO NERYO
LANA BARAKOVIĆ ŠKOLARCI 5
LANA MUJKIĆ TEHNIKA
LANA ŠNIDARIĆ SOGI
LARA LEDNICKI PANTERE
LARA MATIĆ REKREATIVCI
LAURA GLASNOVIĆ DWIT
LAURA KOZIĆ PANTERE
LAURA OGRIZEK HONG
LEA BARIĆ NERYO
LEA ČELAN HONG
LENA GALOV TEHNIKA
LEO RUDNIČKI ŠKOLARCI 5
LEON BOKULIĆ ŠKOLARCI 5
LEON GIBA NERYO
LEON ZORKO DOLLYO
LOBEL MARUNIĆ ŠKOLARCI 5
LORENA KABIĆ SOGI
LORENA ŠAKANOVIĆ PANTERE
LOVRE PRLIĆ HADŽISELIMOVIĆ SOGI
LOVRO MATKOVIĆ DOLLYO
LOVRO MILOŠ DOLLYO
LUCIJA ĆAPIN PANTERE
LUCIJA JAZIĆ TEHNIKA
LUCIJA UJEVIĆ SOGI
LUKA DULIBIĆ PANTERE
LUKA JURČIĆ HONG
LUKA MAJETIĆ REKREATIVCI
LUKA MILER PANTERE
LUKA NIŠANDŽIĆ CHUMBI
LUKA PLAZONJA CHAGI
LUKA POSAVEC DOLLYO
LUKA TOMIĆ DOLLYO
LUKA TOPALOVIĆ ŠKOLARCI 2
LUKA ZOVKO PANTERE
LUNA FULIR ŠKOLARCI 2
MACA HUSKIĆ TAE DO
MAGDA REŠKOVIĆ FITNESS
MAGDALENA IVIĆ DOLLYO
MAJA MAČEK SOGI
MAKS GALOV TEHNIKA
MAKSIM BOŠNJAK PANDE
MARIA KRAMAR TEHNIKA
MARICA ZIDAR TAE DO
MARIJA FRKLIĆ DWIT
MARIJA IVANČIĆ KOALE
MARIJA MATIĆ CHUMBI
MARIJAN KIRETA PANDE
MARIN KLARIĆ SOGI
MARINA PAULIĆ TAE DO
MARIO DULIBIĆ SOGI
MARIO GALIĆ DWIT
MARIS METER CHAGI
MARKO DUNDJER PANDE
MARKO GOLEC REKREATIVCI
MARKO GRABUŠIĆ HONG
MARKO GREGURIĆ DWIT
MARKO JURČIĆ SOGI
MARKO LIPOVAC DWIT
MARKO MARČETIĆ NERYO
MARKO MIHOLIĆ SOGI
MARKO MIŠKOVIĆ PANTERE
MARKO MRAKOVIĆ SOGI
MARKO NOA ŠKRINJAR ŠKOLARCI 2
MARKO POSAVEC SOGI
MARKO RAKO PANTERE
MARKO SUBOTIČANEC SOGI
MARKO VALENT PANTERE
MARKO VUKELIĆ NERYO
MARTA MATIĆ CHUMBI
MARTA MERKAŠ NERYO
MARTA SIMIKIĆ ŠKOLARCI 3
MARTINA ĆOSIĆ HONG
MARTINA DODIG FITNESS
MARTINA VRBANAC FITNESS
MATE BAGARIĆ ŠKOLARCI 5
MATEA MARINČIĆ ŠKOLARCI 3
MATEA ZELJKO DOLLYO
MATEJ HORVAT DWIT
MATEJ MIHOLIĆ SOGI
MATEJ UJEVIĆ SOGI
MATEJA ĆOSIĆ DWIT
MATEJA MARKEŠIĆ FITNESS
MATEO FILIPOVIĆ PANTERE
MATEO VUKŠIĆ DOLLYO
MATEO ZORKO DWIT
MATIJA MLINARIĆ REKREATIVCI
MATKO ŠIRAC TEHNIKA
MAURO MARTINAC SOGI
MEGI MILČIĆ NERYO
MIA UCOVIĆ TEHNIKA
MIA VEKIĆ DOLLYO
MIHAEL STIPERSKI CHUMBI
MIHAELA MOLNAR NERYO
MIHAELA ŠAVORIĆ KOALE
MIHOVIL JURELA TEHNIKA
MLADEN SEKUŠAK HONG
MORENA MAKAR HONG
NADIRA EROR TAE DO
NEA ĐAPO NERYO
NELA SPAJIĆ ŠKOLARCI 3
NEVENKA ORAIĆ TAE DO
NICOLE DAGELIĆ DOLLYO
NIKA GUNJAČA CHAGI
NIKO IVANOVIĆ KOALE
NIKO POPOVIĆ HONG
NIKO SUBOTIČANEC ŠKOLARCI 3
NIKOLA MARKI CHAGI
NIKOLINA JURAK CHAGI
NIKOLINA MESIĆ DOLLYO
NINA IVANIŠEVIĆ NERYO
NINA MARIA BIŠĆAN NERYO
NINO KOLEGA SOGI
NIVES KERNER DWIT
NOA PRADEGAN ŠKOLARCI 2
NOA ŽANETIĆ CHUMBI
NOEL FRANIĆ-BARIŠIĆ CHAGI
NOLAN ĐAPO PANDE
PAOLA STRAŠĆEK DWIT
PATRIK POKLEČKI HONG
PETAR KAČIĆ ŠKOLARCI 3
PETAR MARKOTIĆ ŠKOLARCI 2
PETAR PAVIĆ PANTERE
PETRA GRABUŠIĆ DOLLYO
PETRA PAVLOVIĆ HONG
PIA KEZELE KOALE
ROBERT BREZONJIĆ PANDE
ROBERT PUKLJAK KOALE
ROBERT RAIĆ CHUMBI
ROBERT ŠAMARINEC REKREATIVCI
ROKO BULJAN SOGI
ROKO GULIN NERYO
ROKO PIHLER KOALE
RUŽA GVOZDENICA TAE DO
SANEL MEŠKIN CHUMBI
SARA ČUPORT KOALE
SARA KRIKŠIĆ MIKŠIĆ KOALE
SARA TURJANSKI KOALE
SAŠA KASAP KOALE
SNJEŽANA ŽAGAR VISKOVIĆ FITNESS
STJEPAN KEREČENI SOGI
SVEN KOLEVSKI SOGI
ŠIMUN GRACIN PANTERE
TAMARA VRKIĆ HONG
TIA ERBEŽNIK ŠKOLARCI 3
TIA VOKIĆ NERYO
TIN BUDIŠA ŠKOLARCI 3
TIN HLOBIK ŠKOLARCI 3
TIN HORVAT NERYO
TIN MALEČIĆ DOLLYO
TIN VRANARIČIĆ HONG
TJAŠA RADOŠEVIĆ TEHNIKA
TOMEA RAJAKOVIĆ CHUMBI
TOMISLAV GRGUREVIĆ CHAGI
TONI MARJANOVIĆ ŠKOLARCI 5
UNA FIKET PANTERE
VANJA VALENTIĆ ŠKOLARCI 3
VESNA VUKUŠIĆ TAE DO
VIKTOR PERKOVIĆ NERYO
VIKTOR RANOGAJEC NERYO
VIKTOR STILINOVIĆ PANTERE
VIKTORIA VARGA CHUMBI
VIŠNJA MARIĆ TAE DO
VITA MERIĆ NERYO
VITO CVOK ŠKOLARCI 3
VITO KNEŽEVIĆ NERYO
VITO MILANOVIĆ DOLLYO
VITO OBROVAC CHAGI
VITO ŠARAVANJA ŠKOLARCI 3
VLATKA MEDIĆ HONG
ZLATKO BRAJDIĆ REKREATIVCI
ŽELJKA LAKATOŠ TAE DO
ŽELJKA PERŠIĆ TAE DO
ŽELJKO ŠTIVIĆ REKREATIVCI
 
 

 

Taekwondo klub Jastreb

Taekwondo klub Jastreb trenutno je svojom kvantitetom jedan od vodećih klubova u državi s 400-ak članova, a svojim rezultatima najuspješniji je hrvatski taekwondo klub u muškoj konkurenciji o čemu svjedoči čak 17 EKIPNO OSVOJENIH DRŽAVNIH PRVENSTVA

Posljednje novosti

ptica plava3

 taekwondo-jastreb.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i prikaza sustava oglašavanja.
Daljnom pretragom naših stranica, slažate se sa uvjetima korištenja kolačića (cookies). SLAŽEM SE