POLAGANJA ZA VIŠE POJASEVE

U srijedu 21. prosinca u jastrebovoj dvorani Voltino održala su se klupska polaganja na prijedlog trenera grupa za male školarce i početnike, dok će drugi dio polagača pristupiti ispitu u mjesecu siječnju.

Ispit su uspješno položila 33 polagača.

ČESTITKE SVIMA!

  • Taekwondo klub Jastreb

    Taekwondo klub Jastreb trenutno je svojom kvantitetom jedan od vodećih klubova u državi s 400-ak članova, a svojim rezultatima najuspješniji je hrvatski taekwondo klub u muškoj konkurenciji o čemu svjedoči čak 17 EKIPNO OSVOJENIH DRŽAVNIH PRVENSTVA

    ptica plava3