MARIJO RENDULIĆ, 1.DAN (Kukkiwon)
26.09.1972. Hrvatska

_

Viši sportski trener kondicijske pripreme sportaša

Marijo je član Taekwondo kluba Jastreb od 2000.godine i obnašao je ulogu trenera vrtićkog uzrasta, kondicijskog trenera za natjecateljsku selekciju kluba te je licencirani trener TAE-DOa.
U 20. godišnjem radu kao sportski trener i djelatnik, Marijo je razvio niz pedagoško – psiholoških znanja i kompetencija te socijalnih vještina u radu sa svim populacijama od djece i mladeži do seniora kao i osoba u “trećoj životnoj dobi”.